Απεριόριστο χρωματικό φάσμα, λειτουργία μνήμης, δυνατότητα...